Zebrania Wyborcze – GSW Grzmiąca – wybory Delegatów kadencja lata 2023-2028

Napisany: 13-02-2023 | Przez: Kierownik RZSW

0

W dniu 28 lutego 2023 roku w URZĘDZIE GMINY w  GRZMIĄCEJ ( w sali obrad –  ul. 1-go Maja 7) odbędą się wybory nowych DELEGATÓW na Walne Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej – GRZMIĄCA. Kadencja lata 2023-2028.

Okręg Wyborczy Nr 1 – godz. 9.00 – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: PRZERADŹ, STORKOWO, RADOMYŚL

Okręg Wyborczy Nr 2 – godz. 10.00 – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: GRZMIĄCA

Okręg Wyborczy Nr 3 – godz. 11.00 – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: WIELAWINO, LUBOGOSZCZ

Okręg Wyborczy Nr 4 – godz. 12.00 – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: KROSINO, WIELANOWO, NOSIBĄDY, SUCHA

Okręg Wyborczy Nr 5 – godz. 13.00 – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: MIESZAŁKI, PRZYSTAWY, KAMIONKA, RADUSZ

Okręg Wyborczy Nr 6 – godz. 13.30 – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: CZECHY, GODZISŁAW

 

Do udziału w wyborach zaprasza Zarząd Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA

Wybory DELEGATÓW – GSW BARWICE kadencja 2023-2028

Napisany: 31-01-2023 | Przez: Kierownik RZSW

0

W dniu 15 lutego 2023 roku w URZĘDZIE Miejskim w  BARWICACH ( w sali obrad – ul. Zwycięzców 22) odbędą się wybory nowych DELEGATÓW na Walne Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej – BARWICE. Kadencja lata 2023-2028.

Okręg Wyborczy Nr 1 – godz. 9.00 – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: BARWICE ( obr. od nr 1 do nr 6), BIAŁOWĄS, PIASKI, SULIKOWO, OSTROWĄSY

Okręg Wyborczy Nr 2 – godz. 10.00 – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: KŁODZINO, ŁĘKNICA

Okręg Wyborczy Nr 3 – godz. 11.00 – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: STARY CHWALIM , ŚMILCZ

Okręg Wyborczy Nr 4 – godz. 12.00 – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: CHŁOPOWO, GWIAZDOWO, POLNE, PRZYBKOWO, NOWE KOPRZYWNO

Okręg Wyborczy Nr 5 – godz. 13.00 – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: STARY GRABIĄŻ

Okręg Wyborczy Nr 6 – godz. 13.30 – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: JEZIORKI, OSTROPOLE, NOWY CHWALIM, KNYKI

 

Do udziału w wyborach zaprasza Zarząd Gminnej Spółki Wodnej BARWICE

Oficjalne wprowadzenie do użytku nowo zakupionego sprzętu

Napisany: 24-01-2023 | Przez: Kierownik RZSW

0

W siedzibie Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  w dn. 19.01.2023r wprowadzono oficjalnie do użytku nowo zakupiony sprzęt. Maszyny mają za zadanie przede wszystkim ograniczać skutki nawiedzających region klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof w przyrodzie.

W ramach inwestycji, za kwotę blisko 1,2 mln zł zakupiono koparko-ładowarkę, ciągnik rolniczy, ramię wysięgnikowe, głowicę mulczującą (rozdrabniacz), odmularkę do rowów, kosiarkę bijakową (odmiana kosiarki rotacyjnej w której elementami tnącymi są bijaki rozdrabniające rośliny), przyczepę dwuosiową o ładowności max 6,5 t oraz rębak tarczowy do ciągnika (maszyna przerabiająca materiał drzewny na drobną zrębkę).

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Szczecinku istnieje już od roku 1965. W jego skład wchodzi 5 spółek (GSW Barwice, GSW Biały Bór, GSW Borne Sulinowo, GSW Grzmiąca i GSW Szczecinek), a głównym zadaniem związku jest prawidłowe gospodarowanie wodami na gruntach członków Gminnych Spółek Wodnych poprzez tworzenie i wykorzystywanie rowów.

Działalność związku finansowo wspierają m.in. Starostwo Powiatowe w Szczecinku, KOWR Koszalin, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, stąd też obecność na dzisiejszym wydarzeniu chociażby wicewojewody Tomasza Wójcika, starosty Krzysztofa Lisa, wicestarosty Roberta Fabisiaka oraz szefa koszalińskiego KOWR Piotra Dziadula.

1 2

4 5

6 7

8 9

10

Stawy retencyjne – przebudowa systemów melioracyjnych

Napisany: 22-11-2022 | Przez: Kierownik RZSW

0

Przebudowa systemów melioracyjnych bez zbędnych formalności, a także możliwość wykonania stawów retencyjnych do 5000 m2 powierzchni i 3 m głębokości jedynie na zgłoszenie – to najważniejsze zmiany w ustawie Prawo wodne. Dzięki uproszczonym przepisom rolnicy zyskują zachętę do retencjonowania wody na własnej ziemi, co pozwala optymalnie nawadniać uprawy bez konieczność drenowania zasobów wód podziemnych. Więcej proretencyjnych inwestycji w zlewniach rolniczych prowadzą również Wody Polskie – wszystko dzięki przyznaniu możliwości ubiegania się o setki milionów złotych dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

więcej

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/2571-ulatwienia-dla-rolnikow-proretencyjne-zmiany-w-prawie-wodnym

Maszyny i sprzęt zakupione przez RZSW w Szczecinku

Napisany: 08-06-2022 | Przez: Kierownik RZSW

0

                                                                 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

RZSW w Szczecinku  podpisał UMOWĘ O PRZYZNANIU POMOCY Nr 01860-OR-1600006/21 z AGENCJA RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA w Szczecinie, na operację typu: ” INWESTYCJE ZAPOBIEGAJĄCE ZNISZCZENIU POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ w ramach poddziałania ” Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych , niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego PROW na lata 2014-2020

Wartość brutto operacji po przeprowadzeniu postępowania w trybie Prawa Zamówień Publicznych  i wyboru ofert na kwotę  1 219 545,00zł

Koszt operacji ( netto)  991 500,00,00zł w tym wnioskowana kwota pomocy – 692 320,00zł      ( 80 procent kosztów netto – wnioskowanej kwoty)   

DOKONANO ZAKUPU MASZYN i URZĄDZEŃ (  w trybie postępowania przetargowego zgodnego z Prawem Zamówień Publicznych)

1. Koparko-ładowarka

2. Ciągnik rolniczy

3. Ramię wysięgnikowe zasięg 6-7m

4. Głowica mulczująca szerokość robocza 1,1-1,3m

5.Odmularka do rowów szerokość robocza 0,7-0,9m

6.Kosiarka bijakowa szerokość robocza 1,8-2,2m

7. Przyczepa dwuosiowa  ładowność 5,5-6,5 tony

8. Rębak tarczowy do ciągnika 

20220531_102855 20220531_102847

20220531_103339 20220531_103328

20220531_102725 20220531_102705

20220531_10265220220531_102516

20220531_102544  20220531_102509

20220531_102759 20220531_102745

20220531_10255620220531_102021

20220531_102011 20220531_101957

20220531_102226 20220531_102217

20220531_102159 20220531_102207

ANKIETA – zagadnienia melioracyjne

Napisany: 16-12-2021 | Przez: Kierownik RZSW

0

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie wśród rolników z terenu Waszego województwa ankiety pod tytułem „Badanie opinii rolników – zagadnienia melioracyjne”. Jest ona dostępna pod linkiem:

https://forms.gle/vejj2wCt71Dp6hVEA

Unieważnienie postępowania ofertowego na dostawę maszyn i urządzeń

Napisany: 08-11-2021 | Przez: Kierownik RZSW

0

Unieważnienie postępowania ofertowego.

 

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na dostawę maszyn i urządzeń

Napisany: 30-09-2021 | Przez: Kierownik RZSW

0

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Szczecinku  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na realizacją dostawy  nowych maszyn i urządzeń służących do utrzymania melioracji wodnych wymienionych w zamieszczonym poniżej zapytaniu ofertowym.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie  i pisemnie wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe.

Termin składania ofert  wynosi : 14 dni od dnia otrzymania zapytania ofertowego ( w przypadku ofert wysłanych do potencjalnych wykonawców, maksymalnie do 20.10.2021r)

1.  Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

2.  Liczy się data wpływu oferty na  wskazany poniżej  adres.

RZSW w Szczecinku

ul. Koszalińska 85, 78-400 SZCZECINEK

z adnotacją na kopercie OFERTA – RZSW-SZ/01/2021

W załączeniu:

- Zapytanie Ofertowe (SIWZ)

- Załączniki od A do F do zapytania ofertowego (specyfikacje techniczno – użytkowe)

- Projekt Umowy

- Klauzula informacyjna RODO      

 

 

Zapytanie Ofertowe (SIWZ)

Napisany: 30-09-2021 | Przez: Kierownik RZSW

0

 

                 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (SIWZ) …. kliknij więcej

Załączniki do Zapytanie ofertowego (SIWZ)

Napisany: 30-09-2021 | Przez: Kierownik RZSW

0

SIWZ – CIĄGNIK

SIWZ – KOPARKO ŁADOWARKA KOŁOWA

SIWZ – UNIWERSALNE RAMIĘ plus OSPRZĘT

SIWZ – KOSIARKA BIJAKOWA TYLNO CZOŁOWA

SIWZ – PRZYCZEPA DWUOSIOWA

SIWZ – RĘBAK TARCZOWY DO GAŁĘZI

Projekt Umowy do Zapytania Ofertowego

Napisany: 30-09-2021 | Przez: Kierownik RZSW

0

                 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

PROJEKT UMOWY UMOWA NR …….kliknij więcej

Klauzula Informacyjna RODO do Zapytania Ofertowego RZSW-SZ/01/2021

Napisany: 30-09-2021 | Przez: Kierownik RZSW

0

Klauzula informacyjna RODO do zapytania ofertowego – kliknij więcej

Umowa o przyznaniu pomocy dla RZSW w Szczecinku przez ARMiR w Szczecine

Napisany: 17-09-2021 | Przez: Kierownik RZSW

0

Zarząd Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku podpisał w dniu 06 sierpnia 2021r  z AGENCJĄ RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA w Szczecinie  UMOWĘ O PRZYZNANIU POMOCY w ramach realizacji operacji typu” Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w zakresie :

- zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny”

w ramach poddziałania ” Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”

Zgodnie z UMOWĄ – RZSW w Szczecinku otrzyma pomoc w wysokości do 692 320,00zł jednak nie więcej niż 80% poniesionych i zapłaconych kosztów kwalifikowalnych.

Terminy Walnych Zgromadzeń DELEGATÓW Gminnych Spółek Wodnych

Napisany: 26-05-2021 | Przez: Kierownik RZSW

0

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  zaprasza w dniu 08 czerwca 2021r. o godz. 10.00  -  na Walne Zgromadzenie Delegatów

Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA

Walne Zgromadzenie Delegatów  GSW GRZMIĄCA  odbędzie się w sali obrad Urzędu Gminy, ul. 1-go Maja 7, 78-450 Grzmiąca

—————————————————————————————————————————————————————–

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  zaprasza w dniu  09 czerwca 2021r. o godz. 10.00  -  na Walne Zgromadzenie Delegatów

Gminnej Spółki Wodnej BARWICE

Walne Zgromadzenie Delegatów  GSW BARWICE  odbędzie się w sali Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach , ul. Wojska Polskiego 15

—————————————————————————————————————————————————————-

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  zaprasza w dniu  10 czerwca 2021r. o godz. 10.00  -  na Walne Zgromadzenie Delegatów

Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK

Walne Zgromadzenie Delegatów  GSW SZCZECINEK  odbędzie się w sali obrad Urzędu Gminy Szczecinek, ul. Pilska 3, 78-400 Szczecinek

—————————————————————————————————————————————————————

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  zaprasza w dniu 15 czerwca 2021r. o godz. 10.00  -  na Walne Zgromadzenie Delegatów

Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO

Walne Zgromadzenie Delegatów  GSW  BORNE SULINOWO odbędzie się w sali obrad Urzędu Miejskiego, Aleja Niepodległości 6, Borne Sulinowo

———————————————————————————————————————————————————

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  zaprasza w dniu 16 czerwca 2021r. o godz. 10.00  -  na Walne Zgromadzenie Delegatów

Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR

Walne Zgromadzenie Delegatów  GSW BIAŁY BÓR  odbędzie się w sali obrad Urzędu Miejskiego , ul. Słupska 10, Biały Bór

——————————————————————————————————————

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

  1.       Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów GSW
  2.       Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza (protokolanta)
  3.       Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
  4.       Sprawozdanie Zarządu  z działalności Spółki Wodnej za rok 2020.
  5.       Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020
  6.       Dyskusja nad sprawozdaniami
  7.       Zatwierdzenie:
  • Sprawozdania z działalności GSW za rok 2020 ( podjęcie uchwały numer 1/WZ-/2021)
  • zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego GSW za rok 2020 (podjęcie uchwały numer 2/WZ-/2021

8.      Udzielenie absolutorium Zarządowi GSW z działalności za rok 2020 (podjęcie uchwały numer 3/WZ-/2021

9.      Uzgodnienie planu pracy i budżetu na rok 2021 (podjęcie uchwały numer 4/WZ-/2021)

10.  Uzgodnienie sposobu rozliczania robót melioracyjnych dla członków GSW ( uchwała numer 5/WZ-/2021)

11.  Upoważnienie Zarządu GSW do oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć RZSW Szczecinek w imieniu 

GSW ( uchwała numer 6/WZ-/2021)- informacja do punktu nr 11 poniżej

12.  Wprowadzenie zmian do Statutu GSW numer 7/WZ-/2021 – informacja do punktu 12 poniżej

13.  Dyskusja , zgłaszanie wniosków

14.  Zakończenie Walnego Zgromadzenia

Informacje dp pkt. 11, pkt.12 – rozwiń więcej…..

Trwają prace nad ustawą antysuszową.

Napisany: 02-11-2020 | Przez: Kierownik RZSW

0

Przejęcie od starostów nadzoru nad spółkami wodnymi i przyznanie gminom nadzoru nad urządzeniami melioracji wodnych, do tego szereg usprawnień dla przedsięwzięć przeciwdziałających suszy – to niektóre z rozwiązań, jakie znalazły się w projekcie tzw. ustawy antysuszowej.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przekazało do konsultacji obszerny projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu, ustawa jest wynikiem prac zespołu międzyresortowego kompleksowo zajmującego się problemem suszy w Polsce oraz wynikiem konsultacji we wszystkich województwach w ramach Programu Stop suszy, w ramach których wpłynęło około 400 uwag.

Przyspieszenie dla inwestycji przeciwdziałających suszy

Jednym z głównych celów projektowanej ustawy jest wprowadzenie do systemu prawnego rozwiązań, które pozwolą na uproszczenie oraz przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem do realizacji zadań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku suszy. Uproszczenia w procedurze przygotowania i realizacji inwestycji będą polegać w szczególności na:

1) wprowadzeniu do systemu prawnego, wydawanej przez właściwego wojewodę decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, która będzie instrumentem, co do zasady, całościowo regulującym kwestię realizacji inwestycji i jej poszczególnych części, w konsekwencji projektowane rozwiązanie  doprowadzi do minimalizacji liczby postępowań oraz czasu potrzebnego na wydanie aktów administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji,
2) uproszczeniu procedury uzyskiwania decyzji poprzedzających decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji,
3) przyspieszeniu postępowań administracyjnych przez określenie czasu na wydanie przez organy administracyjne poszczególnych rozstrzygnięć,
4) wprowadzeniu przepisów pozwalających inwestorowi na skuteczne uzyskanie prawa do nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji, przy jednoczesnym zapewnieniu adekwatnego odszkodowania z tytułu wywłaszczenia bądź odszkodowania za ograniczenie praw do nieruchomości z jednoczesnym poszanowaniem praw podmiotów, którym przysługują prawa rzeczowe, do tych nieruchomości,
5) umożliwieniu inwestorowi wejścia na teren nieruchomości w celu wykonania pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.);
6) wyłączeniu w określonym zakresie zastosowania przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) oraz przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161, z 2020 r. poz. 471) w przypadku przygotowywania inwestycji w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

Zmiany w sposobie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości

Oprócz uproszczenia procesu inwestycyjnego projektowane przepisy wprowadzają katalog różnych rozwiązań, doraźnych, jak i stałych, które będą sprzyjać zatrzymaniu wody w środowisku – w lasach i w parkach, na terenach rolniczych oraz w gospodarstwach.