GSW Borne Sulinowo

- GSW Borne Sulinowo  obejmuje grunty o powierzchni zmeliorowanej  2132,39ha

  • rowy – 109,366km

  • drenowanie – 1214,94ha

aktualizacja 2022-2023