Kontakt

Rejonowy Związek Spółek Wodnych 

ul. Koszalińska 85

78- 400 Szczecinek

e-mail  rzsw.szczecinek@wp.pl

telefony:

Biuro RZSW    -    (94) 37 404 56

Kierownik RZSW -   606-927-713

 

Numer rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy w Jastrowiu O/Sz-k

93 8935 0009 1300 0202 2000 0010