GSW Biały Bór

- GSW Biały Bór obejmuje grunty o powierzchni zmeliorowanej 864,42ha

  • rowy – 82,404km

  • drenowanie – 451,64ha

aktualizacja 2022-2023