GSW Barwice

 - GSW Barwice  obejmuje grunty o powierzchni zmeliorowanej 2616,76ha

  • rowy – 131,437km

  • drenowanie -  2053,97ha

aktualizacja 2022-2023