Zarząd

Skład Zarządu Gminnej Spółki Wodnej Szczecinek :

Sebastian  BOGUCKI -  Przewodniczący  Zarządu GSW
 
Tomasz NOWACKI  -  Z-ca Przewodniczącego GSW  
Krzysztof MROZIŃSKI   -  Członek Zarządu  
Franciszek POPŁAWSKI   -  Członek Zarządu  
Arkadiusz KOT -  Członek Zarządu
Adam KUTA-  Członek Zarządu
Marek SZYMBORSKI – Członek Zarządu