Zarząd

Skład Zarządu Gminnej Spółki Wodnej Grzmiąca :

Marek SZOĆ                                                                     -  Przewodniczący  Zarządu GSW
Józef WYGONNY                                                                          
-  Z-ca Przewodniczącego GSW
Stanisław MARKIEWICZ                                                              
-  Członek Zarządu
Marcin ADAŚKO
-  Członek Zarządu
Michał KUBLAS                                                             
-  Członek Zarządu