Zarząd

Skład Zarządu Gminnej Spółki Wodnej Borne Sulinowo:

Michał PODOLSKI
-  Przewodniczący  Zarządu GSW
Anna SMOŁUCHA
-  Z-ca Przewodniczącego GSW
Zenon PIECEWICZ                                                
-  Członek Zarządu
Adam KRYZA                                             -  Członek Zarządu
Sebastian BOGUCKI
-  Członek Zarządu