Zarząd

Skład Zarządu Gminnej Spółki Wodnej Biały Bór :

Andrzej WEGNER – AGROMIS sp. z o.o.
-  Przewodniczący  Zarządu GSW
Zbigniew MĘŻYKOWSKI                   -  Z-ca Przewodniczącego GSW
Monika MICHALIK                                            
-  Członek Zarządu
Krzysztof NASINNYK 
-  Członek Zarządu