Zarząd RZSW

Kadencja lata 2023 – 2028

Zarząd Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku:

Tomasz NOWACKI                                           
-  Przewodniczący  Zarządu RZSW 
Marek SZOĆ
-  Z-ca Przewodn. Zarządu RZSW 
Sebastian BOGUCKI                             -  Sekretarz Zarządu RZSW 
Andrzej WEGNER
-  Członek Zarządu RZSW 
Józef WYGONNY -  Członek Zarządu RZSW
Michał PODOLSKI
-  Członek Zarządu RZSW
Grzegorz GROSICKI
-  Członek Zarządu RZSW

 

Komisja Rewizyjna Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku:

Krzysztof MROZIŃSKI
-  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RZSW 
Michał KUBLAS
-  Członek Komisji Rewizyjnej RZSW 
Arkadiusz KOT                   
-  Członek Komisji Rewizyjnej RZSW
   

 

Uchwały Zarządu RZSW w Szczecinku

uchwała numer 02-ZARZĄD -RZSW-2022 z dnia 19.05.2022

uchwała numer 01-ZARZĄD -RZSW-2022 z dnia 19.01.2022