Dane ewidencyjne

- GSW Borne Sulinowo  obejmuje grunty o powierzchni zmeliorowanej  2142,33ha

  • rowy – 109,614km

  • drenowanie – 1215,04ha