Zarząd

Skład Zarządu Gminnej Spółki Wodnej BARWICE :

Grzegorz GROSICKI
-  Przewodniczący  Zarządu GSW 
Artur JAKUBOWSKI
-  Z-ca Przewodniczącego GSW 
Mieczysław HECIAK                                
-  Członek Zarządu 
Grzegorz KUBIAK
-  Członek Zarządu 
Krzysztof CYWIŃSKI
-  Członek Zarządu
Krzysztof ZIELNIK – Członek Zarządu