Dane ewidencyjne

- GSW Barwice  obejmuje grunty o powierzchni zmeliorowanej 2622,88ha

  • rowy – 130,657km

  • drenowanie -  2065,93ha