GSW Szczecinek

- GSW Szczecinek  obejmuje grunty o powierzchni zmeliorowanej 3715,33ha

  • rowy – 243,469km

  • drenowanie – 2156,91ha

aktualizacja 2022-2023