GSW Grzmiąca

- GSW Grzmiąca obejmuje grunty o powierzchni zmeliorowanej 3242,00ha

  • rowy – 192,132km

  • drenowanie – 1955,49ha

aktualizacja 2022-2023