Walne Zgromadzenie Delegatów GSW Barwice

Napisany: 09-06-2024 | Przez: Kierownik RZSW

0

ZAPROSZENIE
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej BARWICE zaprasza w dniu 13 czerwca 2024r. o godz. 10.00 – na Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BARWICE
Walne Zgromadzenie Delegatów GSW BARWICE odbędzie się w sali obrad Urzędu Miejskiego, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice

Za Zarząd

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów GSW
2. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza (protokolanta)
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Wodnej za rok 2023.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2023
6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Zatwierdzenie:
• Sprawozdania z działalności GSW za rok 2023 ( podjęcie uchwały numer 1/WZ-BARWICE/2024)
• zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego GSW za rok 2023 (podjęcie uchwały numer 2/WZ-BARWICE/2024
8. Udzielenie absolutorium Zarządowi GSW z działalności za rok 2023 (podjęcie uchwały numer 3/WZ-BARWICE/2024
9. Uzgodnienie planu pracy i budżetu na rok 2024 (podjęcie uchwały numer 4/WZ-BARWICE/2024)
10. Uzgodnienie sposobu rozliczania robót melioracyjnych dla członków GSW ( uchwała numer 5/WZ-BARWICE/2024)
11. Uzgodnienie planu pracy i budżetu na rok 2025 (podjęcie uchwały numer 6/WZ-BARWICE/2024)
12. Dyskusja , zgłaszanie wniosków
13. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

Napisz komentarz

Musisz być zalogowany by dodać komentarz.