Zaproszenie do złożenia OFERT

Napisany: 16-05-2024 | Przez: Kierownik RZSW

0

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIE OFERT – NA ROBOTY KONSERWACYJNE

dotyczy: konserwacji rowów, wymiany przepustów na terenie powiatu szczecineckiego zgodnie z wykazem ( 4 oddzielne zadania):

1. DRĘŻNO – konserwacja rowów B-6, B-9, B-12, B-14, B-16, B-18, B-18A, S-1, S-2

1. GAŁOWO – konserwacja rowów G-55 w hm: 22+26-31+57 L=931m, G-55/6 L=148m, wymiana dwóch przepustów

2. KRĄGI – konserwacja rowów K-5 L=512m, K-5/1 L=152m, K-5/2 L=118m, wymiana przepustu rura PROCOR 300 L=6mb

3. RADUSZ / MIESZAŁKI – konserwacja rowu RB (RC) L=823m, RB-1 L=206m, R-5 L=176m, wymiana przepustu.

Zleceniodawcą w/w robót jest Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Szczecinku
ul. Koszalińska 85, 78-400 Szczecinek.

Osoba wyznaczona do kontaktów : Kierownik RZSW Jarosław Kontek tel. 606-927-713

Termin składania ofert do dnia 20 maja 2024r do godz. 10,00
Formularz ofertowy do pobrania w biurze RZSW lub drogą e-mailową ( rzsw.szczecinek@wp.pl)
Formularz należy przesłać ( lub dostarczyć osobiście) w zaklejonej kopercie opisanej nazwą zadania którego dotyczy i pieczęcią Wykonawcy.

Wybór najkorzystniejszej oferty o najniższej cenie brutto nastąpi w dn. 20 maja 2024 r. o godz. 10.30 w biurze RZSW Szczecinek ul. Koszalińska 85

Napisz komentarz

Musisz być zalogowany by dodać komentarz.