ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIE OFERT

Napisany: 16-05-2023 | Przez: Kierownik RZSW

0

RZSW w Szczecinku zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na niżej wymienione zadania

dotyczy: konserwacji rowów lub wymiany rurociągów drenarskich na terenie powiatu szczecineckiego zgodnie z wykazem ( 5  oddzielnych zadań):

1. Gmina Borne Sulinowo  - zadanie: SILNOWO – konserwacja rowów RA-28      L=628m, RA-29 L=104m, RA-30 L=122m, RA-31 L=138m, renowacja 4 studni – rurociąg R-II

2.   Gmina Biały Bór  - zadanieBRZEŹNICA - wymiana rurociągu zbiorczego fi 20cm L=197mb, wymiana dwóch studni fi 100cm

3. Gmina Szczecinek  - zadanie: GAŁOWO - konserwacja rowu G-55 w hm: 11+80-22+26 L=1046m 

4.   Gmina Borne Sulinowo  - zadanie : JELONEK/JELEŃ - konserwacja rowów B L=1300m, B-5 L=216m, R-1 L=254m, R-2 L=198m

5.   Gmina Barwice  - zadaniePOLNE - konserwacja rowów: D L=1168m, D-1 L=308m, D-2 L=344m, D-3 L=52m, D-4 L=121m, D-5 L=54m, D-6 L=105m, wymiana dwóch przepustów

Dane obmiarowe robót wraz z formularzami ofertowymi można pobrać w siedzibie RZSW lub prześlemy drogą e-mailową

e-mail rzsw.szczecinek@wp.pl

Zleceniodawcą w/w robót  jest Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Szczecinku

ul. Koszalińska 85, 78-400 Szczecinek.

Osoba wyznaczona do kontaktów : Kierownik RZSW   Jarosław Kontek tel. 606-927-713

Termin składania ofert do dnia 25 maja 2023r do godz.  10,00

 

Formularz ofertowy należy przesłać ( dostarczyć osobiście) w zaklejonej kopercie opisanej nazwą zadania którego dotyczy i pieczęcią Wykonawcy.

Wybór najkorzystniejszej oferty o najniższej cenie brutto nastąpi w dn. 25 maja 2023 r. o godz. 10.30 w biurze RZSW Szczecinek ul. Koszalińska 85

Napisz komentarz

Musisz być zalogowany by dodać komentarz.