Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW w Szczecinku

Napisany: 14-06-2024 | Przez: Kierownik RZSW

0

Zarząd Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku zwołuje na dzień 20 czerwca 2024. na godz. 10.00 – WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW Rejonowego Związku Spółek Wodnych.
Walne Zgromadzenie Delegatów odbędzie się w sali obrad Starostwa Powiatowego w Szczecinku , ul. Warcisława IV 16.

Przewodniczący Zarządu

TOMASZ NOWACKI

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów RZSW w Szczecinku
2. Wybór Przewodniczącego i sekretarza ( Walnego Zgromadz.)
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przedstawienie sprawozdań:
– Zarządu z działalności RZSW w Szczecinku za rok 2023.
– Finansowego RZSW w Szczecinku za rok 2023
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RZSW za rok 2023
6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Podjęcie uchwały numer 1/WZ-RZSW/2024 )- zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023
8. Podjęcie uchwały numer 2/WZ-RZSW/2024 – zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz o przeznaczeniu nadwyżki za rok 2023.
9. Podjęcie uchwał od numeru 3/WZ-RZSW/2024 do numeru 9/WZ-RZSW/2024 w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2023 ( 7 uchwał )
10. Podjęcie uchwały numer 10/WZ-RZSW/2024 – ustalenie wysokości diet za udział w posiedzeniach – członkom Zarządu RZSW i Komisji Rewizyjnej RZSW w roku 2024
11. Podjecie uchwały numer 11/WZ-RZSW/2024 zaliczenia prac wykonywanych we własnym zakresie na poczet składek członkowskich w roku 2024.
12. Podjęcie uchwały numer 12/WZ-RZSW/2024 w sprawie : rozliczenia ogólnozakładowych kosztów.
13. Uzgodnienie planu pracy i budżetu RZSW na rok 2024 podjęcie uchwała numer 13/WZ-RZSW/2024.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu rozliczania robót melioracyjnych dla członków Gminnych Spółek Wodnych – uchwała numer 14/WZ-RZSW/2024
15. Dyskusja – zmniejszenie nadwyżki kosztów nad przychodami GSW Biały Bór – podjecie uchwały numer 15/WZ-RZSW/2024
16. Dyskusja – wnioski.
17. Zakończenie obrad

Walne Zgromadzenie Delegatów GSW Barwice

Napisany: 09-06-2024 | Przez: Kierownik RZSW

0

ZAPROSZENIE
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej BARWICE zaprasza w dniu 13 czerwca 2024r. o godz. 10.00 – na Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BARWICE
Walne Zgromadzenie Delegatów GSW BARWICE odbędzie się w sali obrad Urzędu Miejskiego, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice

Za Zarząd

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów GSW
2. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza (protokolanta)
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Wodnej za rok 2023.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2023
6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Zatwierdzenie:
• Sprawozdania z działalności GSW za rok 2023 ( podjęcie uchwały numer 1/WZ-BARWICE/2024)
• zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego GSW za rok 2023 (podjęcie uchwały numer 2/WZ-BARWICE/2024
8. Udzielenie absolutorium Zarządowi GSW z działalności za rok 2023 (podjęcie uchwały numer 3/WZ-BARWICE/2024
9. Uzgodnienie planu pracy i budżetu na rok 2024 (podjęcie uchwały numer 4/WZ-BARWICE/2024)
10. Uzgodnienie sposobu rozliczania robót melioracyjnych dla członków GSW ( uchwała numer 5/WZ-BARWICE/2024)
11. Uzgodnienie planu pracy i budżetu na rok 2025 (podjęcie uchwały numer 6/WZ-BARWICE/2024)
12. Dyskusja , zgłaszanie wniosków
13. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Delegatów GSW Borne Sulinowo

Napisany: 09-06-2024 | Przez: Kierownik RZSW

0

ZAPROSZENIE
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO zaprasza w dniu 12 czerwca 2024r. o godz. 10.00 – na Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO
Walne Zgromadzenie Delegatów GSW BORNE SULINOWO odbędzie się w sali obrad Urzędu Miejskiego, Aleja Niepodległości 6, Borne Sulinowo

Za Zarząd

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów GSW
2. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza (protokolanta)
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Wodnej za rok 2023.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2023
6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Zatwierdzenie:
• Sprawozdania z działalności GSW za rok 2023 ( podjęcie uchwały numer 1/WZ-BORNE SUL/2024)
• zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego GSW za rok 2023 (podjęcie uchwały numer 2/WZ-BORNE SUL/2024
8. Udzielenie absolutorium Zarządowi GSW z działalności za rok 2023 (podjęcie uchwały numer 3/WZ-BORNE SUL/2024
9. Uzgodnienie planu pracy i budżetu na rok 2024 (podjęcie uchwały numer 4/WZ-BORNE SUL/2024)
10. Uzgodnienie sposobu rozliczania robót melioracyjnych dla członków GSW ( uchwała numer 5/WZ-BORNE SUL/2024)
11. Uzgodnienie planu pracy i budżetu na rok 2025 (podjęcie uchwały numer 6/WZ-BORNE SUL/2024)
12. Dyskusja , zgłaszanie wniosków
13. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Delegatów GSW Grzmiąca

Napisany: 22-05-2024 | Przez: Kierownik RZSW

0

ZAPROSZENIE
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA zaprasza w dniu 10 czerwca 2024r. o godz. 10.00 – na Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA
Walne Zgromadzenie Delegatów GSW GRZMIĄCA odbędzie się w sali obrad Urzędu Gminy, ul. 1-go Maja 7, 78-450 Grzmiąca

Za Zarząd

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów GSW
2. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza (protokolanta)
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Wodnej za rok 2023.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2023
6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Zatwierdzenie:
• Sprawozdania z działalności GSW za rok 2023 ( podjęcie uchwały numer 1/WZ-GRZMIĄCA/2024)
• zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego GSW za rok 2023 (podjęcie uchwały numer 2/WZ-GRZMIĄCA/2024
8. Udzielenie absolutorium Zarządowi GSW z działalności za rok 2023 (podjęcie uchwały numer 3/WZ-GRZMIĄCA/2024
9. Uzgodnienie planu pracy i budżetu na rok 2024 (podjęcie uchwały numer 4/WZ-GRZMIĄCA/2024)
10. Uzgodnienie sposobu rozliczania robót melioracyjnych dla członków GSW ( uchwała numer 5/WZ-GRZMIĄCA/2024)
11. Uzgodnienie planu pracy i budżetu na rok 2025 (podjęcie uchwały numer 6/WZ-GRZMIĄCA/2024)
12. Dyskusja , zgłaszanie wniosków
13. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Delegatów GSW Szczecinek

Napisany: 22-05-2024 | Przez: Kierownik RZSW

0

ZAPROSZENIE
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK zaprasza Pana na Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK które odbędzie się w dniu 07 czerwca 2024r. o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy, ul. Pilska 3, 78-400 Szczecinek

Za Zarząd

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów GSW
2. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza (protokolanta)
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Wodnej za rok 2023.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2023
6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Zatwierdzenie:
• Sprawozdania z działalności GSW za rok 2023 ( podjęcie uchwały numer 1/WZ-SZCZECINEK/2024)
• zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego GSW za rok 2023 (podjęcie uchwały numer 2/WZ-SZCZECINEK/2024
8. Udzielenie absolutorium Zarządowi GSW z działalności za rok 2023 (podjęcie uchwały numer 3/WZ-SZCZECINEK/2024
9. Uzgodnienie planu pracy i budżetu na rok 2024 (podjęcie uchwały numer 4/WZ-SZCZECINEK/2024)
10. Uzgodnienie sposobu rozliczania robót melioracyjnych dla członków GSW ( uchwała numer 5/WZ-SZCZECINEK/2024)
11. Uzgodnienie planu pracy i budżetu na rok 2025 (podjęcie uchwały numer 6/WZ-SZCZECINEK/2024)
12. Dyskusja , zgłaszanie wniosków
13. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Delegatów GSW Biały Bór

Napisany: 22-05-2024 | Przez: Kierownik RZSW

0

ZAPROSZENIE
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR zaprasza na Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR które odbędzie się w dniu 05 czerwca 2024r. o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego Biały Bór ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór

Za Zarząd

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów GSW
2. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza (protokolanta)
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Wodnej za rok 2023.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2023
6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Zatwierdzenie:
• Sprawozdania z działalności GSW za rok 2023 ( podjęcie uchwały numer 1/WZ-BIAŁY BÓR/2024)
• zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego GSW za rok 2023 (podjęcie uchwały numer 2/WZ-BIAŁY BÓR/2024
8. Udzielenie absolutorium Zarządowi GSW z działalności za rok 2023 (podjęcie uchwały numer 3/WZ-BIAŁY BÓR/2024
9. Uzgodnienie planu pracy i budżetu na rok 2024 (podjęcie uchwały numer 4/WZ-BIAŁY BÓR/2024)
10. Uzgodnienie sposobu rozliczania robót melioracyjnych dla członków GSW ( uchwała numer 5/WZ-BIAŁY BÓR/2024)
11. Uzgodnienie planu pracy i budżetu na rok 2025 (podjęcie uchwały numer 6/WZ-BIAŁY BÓR/2024)
12. Dyskusja , zgłaszanie wniosków
13. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

Zaproszenie do złożenia OFERT

Napisany: 16-05-2024 | Przez: Kierownik RZSW

0

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIE OFERT – NA ROBOTY KONSERWACYJNE

dotyczy: konserwacji rowów, wymiany przepustów na terenie powiatu szczecineckiego zgodnie z wykazem ( 4 oddzielne zadania):

1. DRĘŻNO – konserwacja rowów B-6, B-9, B-12, B-14, B-16, B-18, B-18A, S-1, S-2

1. GAŁOWO – konserwacja rowów G-55 w hm: 22+26-31+57 L=931m, G-55/6 L=148m, wymiana dwóch przepustów

2. KRĄGI – konserwacja rowów K-5 L=512m, K-5/1 L=152m, K-5/2 L=118m, wymiana przepustu rura PROCOR 300 L=6mb

3. RADUSZ / MIESZAŁKI – konserwacja rowu RB (RC) L=823m, RB-1 L=206m, R-5 L=176m, wymiana przepustu.

Zleceniodawcą w/w robót jest Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Szczecinku
ul. Koszalińska 85, 78-400 Szczecinek.

Osoba wyznaczona do kontaktów : Kierownik RZSW Jarosław Kontek tel. 606-927-713

Termin składania ofert do dnia 20 maja 2024r do godz. 10,00
Formularz ofertowy do pobrania w biurze RZSW lub drogą e-mailową ( rzsw.szczecinek@wp.pl)
Formularz należy przesłać ( lub dostarczyć osobiście) w zaklejonej kopercie opisanej nazwą zadania którego dotyczy i pieczęcią Wykonawcy.

Wybór najkorzystniejszej oferty o najniższej cenie brutto nastąpi w dn. 20 maja 2024 r. o godz. 10.30 w biurze RZSW Szczecinek ul. Koszalińska 85

Dotacje dla szczecineckich Spółek Wodnych

Napisany: 26-06-2023 | Przez: Kierownik RZSW

0

 

64994fc2a7976_o_large

W dniu 26 czerwca 2023  wojewoda Zbigniew Bogucki podpisał umowy, na podstawie których do 38 zachodniopomorskich spółek wodnych trafi dotacja w łącznej wysokości 1,7 mln zł.

Te 1,7 mln zł, jakie otrzymają spółki wodne z zachodniopomorskiego to ponad 1,4 mln zł pochodzi z ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi a około 300 tys. zł z budżetu wojewody Zbigniewa Boguckiego.

- Melioracja i racjonalna gospodarka wodą to jest dla nas wyzwanie na najbliższych kilka lat — mówił wojewoda Zbigniew Bogucki. – Choć jesteśmy województwem, które ma sporo akwenów wodnych, to także u nas stan wody jest zdecydowanie niezadowalający. Nieustanni obniża się poziom wód gruntowych, a przypomnę, że poprzedni rok był najgorszym od ponad 100 lat jeśli chodzi o suszę. I aby katastrofie zapobiec musimy zmierzyć się z wyzwaniem, jakie przed nami stoi. Tym bardziej że już od pięciu lat mamy do czynienia z suszą hydrologiczną.

Dotacje otrzymało 38 spółek wodnych zachodniopomorskiego, które zajmują się gospodarką wodną. Pieniądze, jakie przekazał im wojewoda mają służyć zapewnieniu wody dla ludności w tym uzdatniania i dostarczania wody, ochrony wód przed zanieczyszczeniem w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków, ochrony przeciwpowodziowej, melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych, wykorzystywania wody do celów przeciwpożarowych, utrzymywania wód.

- Największą dotację otrzymał rejonowy Związek Spółek Wodnych ze Szczecinka — tłumaczył wojewoda Zbigniew Bogucki. – Bo oni działają na największym terenie. Oni otrzymali 400 tys. zł.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIE OFERT

Napisany: 16-05-2023 | Przez: Kierownik RZSW

0

RZSW w Szczecinku zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na niżej wymienione zadania

dotyczy: konserwacji rowów lub wymiany rurociągów drenarskich na terenie powiatu szczecineckiego zgodnie z wykazem ( 5  oddzielnych zadań):

1. Gmina Borne Sulinowo  - zadanie: SILNOWO – konserwacja rowów RA-28      L=628m, RA-29 L=104m, RA-30 L=122m, RA-31 L=138m, renowacja 4 studni – rurociąg R-II

2.   Gmina Biały Bór  - zadanieBRZEŹNICA - wymiana rurociągu zbiorczego fi 20cm L=197mb, wymiana dwóch studni fi 100cm

3. Gmina Szczecinek  - zadanie: GAŁOWO - konserwacja rowu G-55 w hm: 11+80-22+26 L=1046m 

4.   Gmina Borne Sulinowo  - zadanie : JELONEK/JELEŃ - konserwacja rowów B L=1300m, B-5 L=216m, R-1 L=254m, R-2 L=198m

5.   Gmina Barwice  - zadaniePOLNE - konserwacja rowów: D L=1168m, D-1 L=308m, D-2 L=344m, D-3 L=52m, D-4 L=121m, D-5 L=54m, D-6 L=105m, wymiana dwóch przepustów

Dane obmiarowe robót wraz z formularzami ofertowymi można pobrać w siedzibie RZSW lub prześlemy drogą e-mailową

e-mail rzsw.szczecinek@wp.pl

Zleceniodawcą w/w robót  jest Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Szczecinku

ul. Koszalińska 85, 78-400 Szczecinek.

Osoba wyznaczona do kontaktów : Kierownik RZSW   Jarosław Kontek tel. 606-927-713

Termin składania ofert do dnia 25 maja 2023r do godz.  10,00

 

Formularz ofertowy należy przesłać ( dostarczyć osobiście) w zaklejonej kopercie opisanej nazwą zadania którego dotyczy i pieczęcią Wykonawcy.

Wybór najkorzystniejszej oferty o najniższej cenie brutto nastąpi w dn. 25 maja 2023 r. o godz. 10.30 w biurze RZSW Szczecinek ul. Koszalińska 85

Wybory Delegatów Gminna Spółka Wodna Borne Sulinowo

Napisany: 28-04-2023 | Przez: Kierownik RZSW

0

W dniu 09 maja 2023 roku w URZĘDZIE Miejskim w Bornem Sulinowie  ( w sali obrad – Aleja Niepodległości 6 ) odbędą się wybory UZUPEŁNIAJĄCE, wyboru nowych DELEGATÓW  na Walne Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej – BORNE SULINOWO. Kadencja lata 2023-2028.

Okręg Wyborczy Nr 1 – godz. 10.00 – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: KOMORZE, RAKOWO, ŁUBOWO, NOBLINY, KIEŁPINO

Okręg Wyborczy Nr 2 – godz. 10.00 – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: KUCHAROWO, GRZYWNIK

Okręg Wyborczy Nr 3 – godz. 10.00 – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych:      JELEŃ, JELONEK, PRZYJEZIERZE, KRĄGI

Okręg Wyborczy Nr 4 – godz. 10.00 – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: CIEMINO, DĄBROWICA, SILNOWO, ŁĄCZNO

Okręg Wyborczy Nr 5 – godz. 10.00 – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: RADACZ, JUCHOWO

Do udziału w wyborach zaprasza Zarząd Gminnej Spółki Wodnej Borne Sulinowo

W przypadku nie uzyskania wymaganej zapisem Statutu GSW Borne Sulinowo  liczby Delegatów kolejne wybory odbędą się o godz. 10.00 w  dniu 10 maja 2023 roku w siedzibie ( biurze) Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku ul. Koszalińska 85

Zebrania wyborcze – GSW BORNE SULINOWO wybory Delegatów kadencja lata 2023 – 2028

Napisany: 14-03-2023 | Przez: Kierownik RZSW

0

W dniu 31 marca 2023 roku w URZĘDZIE Miejskim w Bornem Sulinowie  ( w sali obrad – Aleja Niepodległości 6 ) odbędą się wybory nowych DELEGATÓW               na Walne Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej – BORNE SULINOWO. Kadencja lata 2023-2028.

Okręg Wyborczy Nr 1 – godz. 10.00 – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: KOMORZE, RAKOWO, ŁUBOWO, NOBLINY, KIEŁPINO

Okręg Wyborczy Nr 2 – godz. 10.00 – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: KUCHAROWO, GRZYWNIK

Okręg Wyborczy Nr 3 – godz. 10.00 – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych:      JELEŃ, JELONEK, PRZYJEZIERZE, KRĄGI

Okręg Wyborczy Nr 4 – godz. 11.00 – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: CIEMINO, DĄBROWICA, SILNOWO, ŁĄCZNO

Okręg Wyborczy Nr 5 – godz. 11.00 – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: RADACZ, JUCHOWO

Do udziału w wyborach zaprasza Zarząd Gminnej Spółki Wodnej Borne Sulinowo

Zebrania wyborcze – GSW BIAŁY BÓR wybory Delegatów kadencja lata 2023 – 2028

Napisany: 09-03-2023 | Przez: Kierownik RZSW

0

W dniu 22 marca 2023 roku w URZĘDZIE Miejskim w Białym Borze ( w sali obrad – ul. Słupska 10) odbędą się wybory nowych DELEGATÓW na Walne Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej – BIAŁY BÓR. Kadencja lata 2023-2028.

Okręg Wyborczy Nr 1 – godz. 10.00 – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: DRZONOWO, BIAŁA, BIELICA, DYMINEK

Okręg Wyborczy Nr 2 – godz. 10.00 – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: KALISKA, KOŁTKI, BIAŁY BÓR (miasto)

Okręg Wyborczy Nr 3 – godz. 10.00 – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: KAZIMIERZ, STĘPIEŃ, BISKUPICE

Okręg Wyborczy Nr 4 – godz. 11.00 – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: BRZEŹNICA

Okręg Wyborczy Nr 5 – godz. 11.00 – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: GRABOWO

Do udziału w wyborach zaprasza Zarząd Gminnej Spółki Wodnej Biały Bór

Zebrania Wyborcze – GSW Szczecinek – wybory Delegatów kadencja lata 2023-2028

Napisany: 01-03-2023 | Przez: Kierownik RZSW

0

W dniu 14 marca 2023 roku w URZĘDZIE GMINY SZCZECINEK  ul. Pilska 3 ( w sali obrad ) odbędą się wybory nowych DELEGATÓW na Walne Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej – SZCZECINEK. Kadencja lata 2023-2028.

Okręg Wyborczy Nr 1 – godz. 10.00 – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: KRĄGŁE, KUSOWO, KWAKOWO, WIERZCHOWO, TRZEBIECHOWO, GRĄBCZYN, STARE WIERZCHOWO, DRĘŻNO

Okręg Wyborczy Nr 2 – godz. 11.00 – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: SPORE, NOWE GONNE, GAŁOWO, DALĘCINO

Okręg Wyborczy Nr 3 – godz. 12.00 – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: PARSĘCKO, TRZESIEKA

Okręg Wyborczy Nr 4 – godz. 13.00 – członkowie GSW  z obrębu geodezyjnego: MOSINA

Do udziału w wyborach zaprasza Zarząd Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK

————————————————————————————————————–

 W dniu 15 marca 2023 roku w URZĘDZIE GMINY SZCZECINEK ul. Pilska 3  ( w sali obrad )  odbędą się wybory nowych DELEGATÓW na Walne Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej – SZCZECINEK. Kadencja lata 2023-2028.

Okręg Wyborczy Nr 5 – godz. 10.00 – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: JELENINO, WILCZE LASKI, DZIKI, TUROWO

Okręg Wyborczy Nr 6 – godz. 11.00 – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: RACIBORKI, SITNO, ŚWIĄTKI, GWDA MAŁA, GWDA WIELKA, MARCELIN

Okręg Wyborczy Nr 7 – godz. 12.00 – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: DRAWIEŃ, WOJNOWO, ŻÓŁTNICA

Do udziału w wyborach zaprasza Zarząd Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE – Gminna Spółka Wodna BARWICE

Napisany: 23-02-2023 | Przez: Kierownik RZSW

0

W dniu 10 marca 2023 roku  odbędą się wybory uzupełniające, wybór nowych DELEGATÓW na Walne Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej – BARWICE. Kadencja lata 2023-2028. Zapraszamy wszystkich członków GSW Barwice do udziału w wyborach.

Okręg Wyborczy Nr 1 – w dniu 10.03.2023r o godz. 9.00  wybory w miejscowości SULIKOWO ( świetlica wiejska) – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: BARWICE ( obr. od nr 1 do nr 6), BIAŁOWĄS, PIASKI, SULIKOWO, OSTROWĄSY

Okręg Wyborczy Nr 2 – w dniu 10.03.2023r o godz. 10.00 w miejscowości ŁĘKNICA ( świetlica wiejska) – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: KŁODZINO, ŁĘKNICA

Okręg Wyborczy Nr 3 – w dniu 10.03.2023r  o godz. 11.00 w miejscowości STARY CHWALIM ( świetlica wiejska) – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: STARY CHWALIM , ŚMILCZ

Okręg Wyborczy Nr 4 – w dniu 10.03.2023r o godz. 12.00 – w miejscowości NOWE KOPRZYWNO ( świetlica wiejska)  – członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: CHŁOPOWO, GWIAZDOWO, POLNE, PRZYBKOWO, NOWE KOPRZYWNO

Okręg Wyborczy Nr 5 –  w dniu 10.03.2023r o godz. 13.00 – w miejscowości STARY GRABIĄŻ ( świetlica wiejska) –  członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: STARY GRABIĄŻ

Okręg Wyborczy Nr 6 – w dniu 10.03.2023r. o godz. 14.00 – w miejscowości OSTROPOLE ( świetlica wiejska)  - członkowie GSW  z obrębów  geodezyjnych: JEZIORKI, OSTROPOLE,  NOWY CHWALIM,  KNYKI

Do udziału w wyborach zaprasza Zarząd Gminnej Spółki Wodnej BARWICE

Zakupiony sprzęt RZSW podczas prac – filmy

Napisany: 21-02-2023 | Przez: Kierownik RZSW

0

VID20220708092711  – GŁOWICA ODMULAJĄCA

VID20220708082035 – GŁOWICA ODMULAJĄCA

VID20220708091640 – GŁOWICA ODMULAJĄCA

MULCZER NA RAMIENIU – VID20220901101051

MULCZER NA RAMIENIU – 20220920_090753

MULCZER NA RAMIENIU – 20220729_095341